RODO

 

Nasza strona nie pobiera i nie przetwarza żadnych danych osobowych klientów. Dane osobowe są zbierane w naszej klinice i klienci są zobowiązani do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o RODO, Poniżej przedstawiamy oświadczenie dostępne również w naszej klinice na temat RODO.

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
• Administratorem danych osobowych jest osoba wyznaczona i uprawniona do zbierania i przechowywania danych osobowych naszych klientów w naszej klinice Secret Beauty. Dane osobowe podawane przed wykonaniem usługi będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej usługi.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w naszej klinice Secret Beauty W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana usługa.
• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych tj.:
- marketingu własnych produktów lub usług,
- dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).
• Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych, z którymi nasza klinika Secret Beauty ma podpisane stosowne umowy

i porozumienia w celu dalszej realizacji świadczeń, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach przepisów prawnych, m.in. z takimi podmiotami jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego

i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawca usługi mailingu, dostawca usługi SMS itp.
• Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
• Istnieje możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, która pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
• Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Każdy klient jest zobowiązany po uprzednim zapoznaniu się z w/w informacjami wyrażeniu lu nie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i złożeniu podpisu pod deklaracją.wraz z datą.

© 2018 by Internetnowy